Mudl mutovi i ostali skupovi

Dostupni kursevi

8. Srpski Moodle Moot 2018

Kategorija: Moodle Moots
 • Predavač: Miloš Bajčetić
 • Predavač: Branislav Bogojevic
 • Predavač: Živana Komlenov Mudrinski
 • Predavač: Uglješa Marjanović
 • Predavač: Igor Žunić

6. Srpski Moodle Moot 2016

Kategorija: Moodle Moots
 • Predavač: Miloš Bajčetić
 • Predavač: Živana Komlenov Mudrinski

4. Srpski Moodle Moot 2014

Kategorija: Moodle Moots
 • Moderator: Miloš Bajčetić
 • Moderator: Živana Komlenov Mudrinski

3. Srpski Moodle Moot 2013

Kategorija: Moodle Moots
 • Moderator: Miloš Bajčetić
 • Moderator: Živana Komlenov Mudrinski
 • Moderator: Dušan Vučkovic

3rd WeB Moodle Moot 2013

Kategorija: Moodle Moots
 • Moderator: Miloš Bajčetić
 • Moderator: Živana Komlenov Mudrinski

2nd WeB & Serbian Moodle Moot 2012

Kategorija: Moodle Moots
 • Moderator: Miloš Bajčetić
 • Moderator: Živana Komlenov Mudrinski

1st WeB & Serbian Moodle Moot 2011

Kategorija: Moodle Moots
 • Moderator: Miloš Bajčetić
 • Moderator: Živana Komlenov Mudrinski