Topic outline

  • Moodle - Prevod

    Lokalizacija Moodle LMS-aOvaj "kurs" je namenjen svima koji žele da pomognu u lokalizaciji Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

    Moodle je trenutno u manjoj ili većoj meri preveden na 110 svetskih jezika. Od tog broja svega je svega četvrtina jezičkih paketa je lokalizovana u najvećem delu (preko 80%). Samo za nekoliko jezika postoje kompletni prevodi, a među njima su i prevodi za oba pisma srpskog jezika, uključujući najnoviju verziju.