Survey

 
Slika Marija Ćućuz
Survey
napisao/la Marija Ćućuz - Friday, 22. June 2007., 20:05
 
Koliko vidim preveli ste ovaj temrin kao anketa, mada bi s obzirom na prirodu predefinisanih upitnika, adekvatnije bilo da stoji upitnik.
Takođe, stavke u testovima ličnosti obično se nazivaju tvrdnjama, a ne rečenicama.
Slika Živana Komlenov Mudrinski
Odgovor: Survey
napisao/la Živana Komlenov Mudrinski - Sunday, 5. August 2007., 15:00
 
Ispravljeno. Hvala!
Slika Miloš Bajčetić
Odgovor: Survey
napisao/la Miloš Bajčetić - Tuesday, 7. August 2007., 00:42
 

Hvala Marija na sugestijama!

Termin Survey inače može da se koristi i u (daleko širem) značaenju istraživanja. Dodatan problem nam predstavlja to što smo dodali jedan tzv. third-party modul  koji se u originalu izvorno zove Feedback (na njegovoj lokalizaciji upravo radimo), i koji je jako sličan Survey modulu, s tom razlikom što daje mogućnost moderatorima i dizajnerima kursa da kreiraju sopstvene upitnike, a to je ono što aktuelnoj verziji Moodlea nedostaje. Još jednom hvala na sugestiji.

Miloš

Slika Marija Ćućuz
Odgovor: Survey
napisao/la Marija Ćućuz - Tuesday, 7. August 2007., 19:43
 
Nema na čemu. Šaljem vam svoj, možda ne tako dobar, prevod questionnaire modula koji koristimo na katedri za Metodologiju psiholoških istraživanja.
Slika Živana Komlenov Mudrinski
Odgovor: Survey
napisao/la Živana Komlenov Mudrinski - Sunday, 12. August 2007., 16:45
 

Hvala najlepše. Uključismo ga u prevod, uz vrlo sitne izmene. A gledaćemo i da detaljnije testiramo ovaj modul. U svakom slučaju je korisno da ga imamo lokalizovanog ako se već koristi na nekim domaćim Moodle sajtovima i ako se pokazao kao koristan. Na mom se fakultetu (PMF u Novom Sadu) se do sada više koristio Feedback, koji se čini se ubrzano razvija i ima velike šanse da uskoro postane standardni modul, pa ga toplo preporučujem. Uskoro ćemo završiti i njegovu lokalizaciju.

Slika Marija Ćućuz
Odgovor: Survey
napisao/la Marija Ćućuz - Sunday, 12. August 2007., 18:28
 
Nema ne čemu, ako mogu da pomognem tu sam. Nisam uradila ćiriličnu verziju, ali pretpostavljam da neće biti problem da uradite transliteraciju.

Inače, pomenuti modul nije korišćen u sklopu zvaničnog fakultetskog Moodle-a jer na serveru imamo snimljenu već zastarelu verziju 1.53, ali dobila sam uveravanja od adminstratora da od iduće školske godine prelazimo na 1.9 (nadam se da ce do tada izaći finalna verzija - da li imate neke informacije o tome?).

Naš kurs je imao zasebnu aplikaciju hostovanu nezavisno i nisam nailazila ni na kakve probleme u radu sa modulom ni kao nastavnik, ni kao administrator.

Trenutno testiram 1.9 na localhost-u, tako da ću svakako da instaliram i Feedback koliko već danas pa javljam utiske.
Slika Živana Komlenov Mudrinski
Odgovor: Survey
napisao/la Živana Komlenov Mudrinski - Sunday, 12. August 2007., 21:37
 
Odradih transliteraciju i osvežih oba paketa smešak Instalirala sam modul na test serveru za lokalizaciju (1.8.2+) i tu se pristojno ponaša.

Što se tiče verzije 1.9, obećano je da će izaći do kraja avgusta. Valjda će tako i biti i valjda ćemo imati vremena da se spremimo za naredni semestar. Mišljenja su različita, naravno:

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=76892

no ja sam uvek optimista što se tiče napretka Moodlea.
Slika Marija Ćućuz
Odgovor: Survey
napisao/la Marija Ćućuz - Wednesday, 5. September 2007., 21:36
 
Napravila sam neke izmene u glavnom jezickom fajlu i uradila prevode za help, poslacu ih prvom prilikom, mada ce fajlovi za nekoliko dana biti dodati i u sam modul.

Trenutno jedan od autora i ja testiramo novu verziju modula (npr. dodat je Ozgudov Semanticki diferencijal u sklopu stepenih skala) i radimo na poboljsanju njegove funkcionalnosti.

Pozdrav.
Slika Živana Komlenov Mudrinski
Odgovor: Survey
napisao/la Živana Komlenov Mudrinski - Wednesday, 5. September 2007., 23:09
 
Super. Rado ćemo sve vezano za taj modul uključiti u zvanične jezičke pakete.

Hvala najlepše.
Slika Miloš Bajčetić
Odgovor: Survey
napisao/la Miloš Bajčetić - Wednesday, 15. August 2007., 01:09
 

Zdravo Marija!

Kada smo već kod ovih modula, imam jedno pitanje za tebe, pošto vidim da ti je psihometrija bliska. Termini upitnik i anketa se naizmenično  koriste kao sinonimi, ali me zanima da li se u psihometrijskom kontekstu pravi ikakva razlika između ova dva termina.

Slika Marija Ćućuz
Odgovor: Survey
napisao/la Marija Ćućuz - Wednesday, 15. August 2007., 03:11
 
Nažalost još uvek ne postoji konsenzus u vezi sa upotrebom ovih termina pa se upitnikom neretko nazivaju brojni i raznorodni psihološki merni instrumenti koji počivaju na tzv. tehnikama verbalne komunikacije, odnosno koji kao sredstvo komunikacije koriste pitanja (otuda i sam naziv).

Tako, na primer, pojedini autori (Havelka, Kuzmanović i Popadić) koriste izraz upitnik u širem smislu obuhvatajući njime pored upitnika u užem smislu i intervju, a opet upitnik u užem smislu obuhvata, citiram:

1. klasični, ekstenzivni i eksplorativni upitnik u kojem se postavlja više pitanja obično različitih po obliku (neka otvorena a neka zatvorena, neka sa više a druga sa manje alternativa) - kako bi se prikupili različiti podaci i o različitim aspektima iste pojave. [...] - i pod anketom se obično podrazumeva ova vrsta upitnika, a najviše je korišćena u okviru socijalno-psiholoških istraživanja (setite se samo anketara koji ispituju javno mnjenje)
2. skale ili skalirani upitnici kojima se meri intenzitet neke pojave [...] i koji je zato sastavljen od više stavki sa pretpostavkom o homogenosti tog skupa pitanja, odnosno njihovom uklapanju u jedan kontinuum. Stavke u skali predstavljaju jednoobrazna zatvorena pitanja ili tvrdnje tj. na sva pitanja se nudi isti broj odgovora, koji se na određen način boduju i izračuava ukupni rezultat. [...] Tipičan primer ovakvih upitnika su skale stavova i testovi ličnosti.