Korekcije

Ovaj forum koristite isključivo da biste ukazali na greške koje ste uočili u prevodu i za koje imate predlog ispravke (bilo da je reč o slovnim greškam ili o netačnom prevodu). Ukoliko nemate nedvosmislen predlog za rešenje tj. ukoliko imate dilema oko prevoda pojedinih termina i izraza iskoristite opšti forum Prevodjenje ili neki drugi, odgovarajući forum.