Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović trenutno radi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao analitičar obrazovne politike. Doktorirala je iz oblasti elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu i objavila preko 20 naučnih radova iz ove oblasti.

Autor je razvojnog programa za uvođenje elektronskog učenja na univerzitetima koji trajao od 2005 do 2010. godine i koji je finansirala Austrijska agencija za razvoj.

» Detalji programa