Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu i autor projekta "Milanče". Intenzivno se bavi inkluzivnim obrazovanjem i elektronskim učenjem. Napisala je priručnik "Škola na kvadrat – model povezivanja specijalnih i redovnih škola" koji je objavila Britanska ambasada u Beogradu 2010. godine, priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju 2008. godine, kao i niz stručnih radova u ovoj oblasti.

» Detalji programa