Dragan Janković

Dragan Janković je stalno zaposlen na Elektronskom fakultetu u Nišu i trenutno je njegov dekan. U svojoj karijeri, pored poslova edukatora radio je i na mnogobrojnim, kako domaćim tako i stranim projektima. Takođe je radio za kompanije Siemens, Infinion i Microsoft kao konsultant.

U proteklih sedam godina intenzivno radi na programima edukacije nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola u okviru zajedničkog programa kompanije Microsoft i Elektronskog fakulteta u Nišu "Partner u učenju" (www.pil-vb.net). Kroz program je do sada , upotrebom elektronskog učenja, uspešno obučeno više od šest hiljada prosvetnih radnika.

» Detalji programa