Marina Petrović

Marina Petrović je profesor informatike; ima specijalizaciju iz metodike nastave informatike i master diplomu za eLearning. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija, smer Metodika nastave informatike, na PMF-u u Novom Sadu.

Instrukcionim dizajnom i Moodle-om se bavi od 2008. Radila je u gimnaziji, srednjoj stručnoj i osnovnoj školi od 1999. godine. Od 2010. do danas radi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Somboru, na katedri za informatiku i medije i uči mnoge profile studenata ICT znanjima i veštinama kroz različite nastavne predmete. Stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju bavi se od 2004.

Autor, koautor , realizator i koordinator je desetak akreditovanih programa za stručno usavršavanje (od 2008. samostalno sa svojom Agencijom za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad, a od 2014. Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd). Organizovala je niz seminara, konferencija, informatičkih takmičenja i projekata u Republici Srbiji.  Jedan je od autora nacionalnog kurikuluma za izborni predmet u osnovnoj školi, Informatika i računarstvo, za 5,6,7. i 8. razred. Koautor je dva udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje (oblast Informatika) za 5. i 8. razred osnovne škole, u izdanju Zavoda za udžbenike Beograd.

» Detalji programa