Snežana Marković

Diplomirani matematičar, nastavnica računarstva i informatike, autor više onlajn programa stručnog usavršavanja, koristila Moodle u nastavi. Kao pomoćnik ministra prosvete rukovodila je radnom grupom za kreiranje novih nastavnih programa i organizovala podršku nastavnicima za primenu tih programa.

» Detalji programa