Snežana Vla

Trener za obuku trenera u Centru za osnovnu policijsku obuku Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Po struci profesor engleskog jezika i književnosti, Snežana je počela da se zanima za Moodle 2010. godine, na samom početku uvođenja e-učenja kao jedne od metoda obuke u MUP-u. Bila je deo timova koji su se bavili planiranjem i realizacijom aktivnosti sa tim ciljem, kao i sačinjavanjem i sprovođenem e-kurseva za policiju kao što su Veština komunikacije, Engleski jezik u službenoj komunikaciji, Kurs za kreatore nastave, itd. Trenutno je i jedna od administratora i koordinatora aktivnosti iz oblasti e-učenja u MUP-u RS.

» Detalji programa