Katarina Veljković

Nastavnik matematike i informatika u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Realizator i autor akreditovanih seminara i onlajn kurseva za nastavnike i učenike, autor više projekata od kojih su neki i nagrađivani ("Programming the LEGO NXT robot in Microsoft Robotics Studio" - prvo mesto na Microsoft European Innovative Education Forum 2007), saradnik PIL Srbija kao nastavnik trener i voditelj elektronskih kurseva.

Portfolio: https://mahara.org/user/katarinav

» Detalji programa