Aleksandar Ludoški

Aleksandar Ludoški rođen je 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je 1997. godine na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, obrazovni profil profesor informatike, sa diplomskim radom "Ekspertni sistemi u nastavi i učenju". U periodu od 1999-2004 radio je kao nastavnik informatike i računarstva u OŠ "Dr Aleksandar Sabovljev“ u Ečki, potom od 2005-2006 kao sistem administrator u TP "Banat" u Zrenjaninu, a od 2008. godine radi kao nastavnik informatike i matematike u OŠ "Dr Boško Vrebalov“ u Melencima.

» Detalji programa