Danijela Đukić-Ćosić

Danijela Đukić-Ćosić je docent na Katedri za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođena je 1976. godine. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, od kada radi na Katedri za toksikologiju, gde učestvuje u izvođenju nastave, kao i u stručnom i naučnom radu. Bavi se izučavanjima otrova, prvenstveno toksikologijom metala, mehanizmima toksičnosti, profilaksom i terapijom trovanja, psihoaktivnim supstancama, ekotoksikologijom i procenom rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Doktorsku disertaciju na temu mehanizama toksičnosti kadmijuma, kao i mogućnostima primene magnezijuma u profilaksi i terapiji trovanja ovim metalom, odbranila je 2011. godine. Do sada je objavila preko 80 naučnih i stručnih publikacija. Autor je pomoćnog udžbenika "Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom, priručnik za praktičnu nastavu". Takođe, autor je i kursa Toksikološka hemija-e-učenje za praktičnu nastavu školske 2008/2009. godine. Aktivno učestvuje u projektima koje finansiraju različite institucije, privreda i udruženja.

» Detalji programa