Dodaci za Moodle - Ko(ji)? Zašto? Kako?

Kritrerujim za izbor nestandardnih dodataka za Moodle.

Demonstracija: grafilčke teme i alternativni formati kurseva.

» Detalji programa