3 u 1 ActivePresenter

3 u 1 ActivePresenter je softver koji je u osnovi zamišljen kao snimač ekrana sa mogućnošću eksportovanja u različite formate. Osim snimanja ekrana, materijali se mogu kreirati I uvoženjem audio I video zapisa, slajdova i slika u projekat. Postoji i mogućnost kreiranja testova ili kvizova i to tako da se npr. u okviru istog projekta mogu se naći video zapis iza kojeg sledi kviz ili ppt slajd(ovi). Svaki deo se posebno edituje, adaptira dodavanjem komentara ili uputstava kao I navigacije u vidu dugmadi.

Ono što ovaj softver izdvaja od ostalih iz ove grupe jeste mogućnost eksportovanja u vidu SCORM paketa (SCORM 1.2, SCORM2004). Interaktivnost ActivePresentera učvršćuje Moodle korišćen u sprezi s njim na vodećem mestu među LMS-ovima.

» Detalji programa