Škola na Webu

Kvizove i testove koje nastavnik kreira u Moodleu integriše u trodimenzinalno virtuelno okruženje Second Life, upotrebom modula Sloodle. Čvrsta integracija platformi Moodle i Second Life čini ocenjivanje zadataka u virtuelnim svetovima pristupačnijim nastavnicima.

Odgovori učenika se arhiviraju u Moodle, koji nudi praktično rešenje za dokumentovanje i ocenjivanje odgovora. Sloodle alatka na taj način može se iskoristiti za čitav niz edukativnih aktivnosti koje se koriste kod realnih kurseva. Testiranje i rešavanje postavljenih zadataka u virtuelnom svetu ima sasvim novu dimenziju jer nudi iskustvo potpuno različito od onog koje nudi klasična provera znanja.

Projekat "Virtuelna škola karijernog vođenja" za čije je potrebe izvršena integracija Moodlea i Second Lifea, osvojio je nagradu na konkursu ZUOV-a i Microsofta "Kreativna škola 2013".

» Detalji programa