Čas aktivne nastave na Moodleu

Izlaganje će pokazati kako je moguće iskoristiti dostupne alate Moodlea za organizaciju i realizaciju časova aktivne nastave.
U okviru seminara “Multimedija kao pokretač aktivnog učenja”, koji se odvija od 2008. godine u učionici, a od 2010. godine online, na Moodleu, prva tema (od ukupno 7) je posvećena odnosu Aktivnog učenja i multimedije. Učesnici seminara, u okviru prve teme, prolaze kroz tačno definisanih 7 koraka, od kojih se sastoji čas aktivne nastave.

Cilj seminara je podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja, njihovo aktivnije učešće u vaspitno-obrazovnom procesu uz primenu multimedijalnih sredstava.
Cilj časa je da nastavnike-učesnike seminara, stavimo u ulogu učenika u aktivnoj nastavi tako da mogu sa učeničkog aspekta sagledati prednosti i nedostatke ovakvog načina učenja, kao i u kojoj meri multimedija može da doprinese uspehu ovakvog časa.

» Detalji programa