Projekat Skajfi - Realizacija dodatne nastave iz fizike za učenike osnovnih škola iz cele Srbije

Realizacija dodatne nastave iz fizike za učenike osnovnih škola iz cele Srbije. Ponuđena je besplatno na Moodle platformi Udruženja fizičara Omega Niš, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i telekomunikacija i Društvom fizičara Srbije.

» Detalji programa