Pripremna nastava iz matematike - matura

U izlaganju će biti opisan adaptiran nastavni sadržaj pripremne nastave iz matematike u Moodle okruženju pomoću statičkih i interaktivnih nastavnih materijala dostupnih za kreiranje nastavnih tema: Brojevi i operacije sa njima, Algebra i funkcije, Geometrija, Merenje i Obrada podataka.

Takođe u kratkim crtama bi bio prezentovan opis i tok istraživanja koje je sprovedeno u školi, sa učenicima koji su polagali završni ispit školske 2013/13. godine a čiji cilj je bio istražiti da li e-nastava utiče na kvalitet i efikasnost nastave i da li rad u Moodle okruženju omogućava veću motivisanost učenika za ovakav način pripreme.

» Detalji programa