Primena e-učenja u gimnaziji

Primena Moodlea u nastavi za obuku učenika za Microsoft Word. U rad je bilo uključeno 8 odeljenja prvog razreda gimnazije. Njihovo učenje predstavljalo je kombinaciju klasičnog i online učenja. Učenicima je omogućeno grupno i individualno učenje kroz lekcije, vežbe i domaće zadatke, vršnjačko učenje, konsultacije na forumu radi razjašnjavanja svih nejasnoća kao i provera praktične primene stečenog znanja preko izrade završnog rada.

» Detalji programa