Katarina Aleksić

Pobednik evropskog takmičenja eSkills for Jobs 2015 u kategoriji Outstanding use of ICT for Teaching. Dobitnik je druge nagrade na konkursu "Digitalni čas 2011" i treće nagrade na konkursu "Digitalni čas 2015", Microsoft inovativni nastavnik ekspert za 2015. godinu, dobitnik prve nagrade na konkursu "Kreativna škola" u kategoriji od V do VIII razreda osnovne škole sa nastavnim projektom "Graditeljke Beograda u web 2.0 okruženju" 2014. godine.

Član je Ekspertskog tima za podršku učešća Republike Srbije u tematskoj radnoj grupi "Digitalno i onlajn učenje i razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na IKT“ u okviru Otvorenog metoda koordinacije u oblasti obrazovanja i obuke Evropske unije. Takođe je član Radne grupe za podršku unapređivanju obrazovanja primenom informaciono-komunikacione tehnologije u MPNTR.

Autor je brojnih radova u Bazama znanja konkursa "Kreativna škola" i "Saznali na seminaru i primenili u praksi", kao i obuka za nastavnike u oblasti IKT-a.

ePortfolio: https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/

» Detalji programa