Tijana Augustinov

Tijana Augustinov je profesor informatike u OŠ "Vuk Karadžić" i TŠ "9. maj" u Bačkoj Palanci. Rezultati na takmičenjima iz informatike: 3. mesto u državi i Evropi na takmičenju Siemens Join Multimedia 2003, 2. mesto u republici na takmičenju Filmić 2013, 1. mesto na republičkom takmičenju Sajt za bezbedan Internet, 2. mesto u republici na takmičenju programske aplikacije. Autor je priručnika Osnove SketchUp-a, koautor udžbenika iz Informatike za Republiku Srpsku (2002-2014), koautor udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, autor školskog sajta vukaros.edu.rs, Moodle platforme vukaros.edu.rs/eucenje.

» Detalji programa