Ivan Zaletel

Rođen u Beogradu 1988. godine. Završio Devetu gimnaziju "Mihailo Petrović Alas", a zatim i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka studija opet se vratio u školsku klupu kao student specijalističkih akademskih, a zatim i doktorskih studija iz Molekularne medicine.

Dugogodišnji demonstrator, a danas asistent na Katedri za histologiju i embriologiju, koji je prošao sve faze onlajn učenja - od učenika do nastavnika.


» Detalji programa