Darko Krsmanović

Diplomirani inženjer elektrotehnike, vodeći stručni saradnik za infrastrukturu u JP Elektroprivreda Srbije. Autor obrazovnog softvera za kviz "Kraljevo bira znanje", autor i realizator kursa Vizuelno programiranje i primena - programiranje robota, ralizator ogromnog broja elektronskih kurseva od 2006. godine u organizaciji PIL-a.

» Detalji programa