Nikola Čvorović

Nikola Čvorović je od početka deo tima u kompaniji Mozzart, prvo kao bookmaker, a zatim kao menedžer teleteksta, produkt menadžer i sada kao menadžer trening centara na svim tržištima poslovanja. U kompaniji sa veoma brzim rastom i razvojem u regionu, implementira i razvija nove metodologije učenja. Moodle je uveo prvo kao način brže provere znanja postojećih radnika na određenom radnom mestu i sada dalje razvija njegovu primenu u obuci kadrova i edukaciji svih zaposlenih.

Kroz stalne obuke i seminare kojima prisustvuje odličan je predstavnik kompanije koja u regionu zapošljava oko 3500 zaposlenih i ide u korak sa svetskim standardima dok neke od njih i sam postavlja.

» Detalji programa