Vitomir Radosavljević

Vitomir Radosavljević je rođen u Beogradu 1979. godine. Po završetku srednjeg obrazovanja upisuje Elektrotehnički fakultet u Beogradu gde i diplomira 2005. godine na smeru telekomunikacije i stiče zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Posle diplomiranja počinje da radi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta.

Godine 2006. prelazi da radi u Institut za izradu novčanica i kovanog novca u Topčideru, a od 2007. radi na Visokoj ICT školi u Beogradu gde je angažovan kao asistent u nastavi na predmetima Kompresije, Digitalne telekomunikacije, Aplikativni softver, Multimedijalne telekomunikacije, Multimedijalna produkcija i drugi.

Od 2011. godine angažovan je na različitim projektima elektronskog učenja. Moderator je i autor brojnih kurseva za učenje na daljinu. Saradnik je na obrazovnim portalima, od kojih treba istaći www.eplusucenje.com i www.e-studije.com.

» Detalji programa