Vladan Al. Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike i informatike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", član tima e-pismen.rs i prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik.

» Detalji programa