Tiron Andrić

Nakon završene srednje elektrotehničke škole Tiron Andrić odlazi u Hrvatsku i radi kao prevodilac za engleski jezik. Nakon toga upisuje Višu tehničku školu u Novom Sadu, smer zaštita životne sredine i među prvima završava taj inženjerski smer. Nakon toga zapošljava se u OEBS-u gde i danas radi.

U proteklih 10 godina u OEBS-u radi isključivo na projektima reforme sistema obrazovanja i obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde je stekao golemo iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih. U proteklih godinu dana intenzivno radi na projektu uvođenja e-učenja u MUP.

» Detalji programa