Darko Grabar

Darko Grabar radi kao voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda na Fakultetu organizacije i informatike. Glavni poslovi kojima se bavi kao voditelj centra su: vođenje FOI centra za e-učenje, pružanje IT podrške odvijanju redovnih aktivnosti na Fakultetu te saradnja na razvojnim i istraživačkim projektima Fakulteta. Član je poverenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kojeg je učestvovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio tehničku implementaciju e-učenja na Fakultetu. Održavanjem i razvojem za sistem Moodle bavi se od 2005. godine. Aktivno je uključen u Open Source zajednicu te je član Upravnog odbora Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet - HrOpen.

» Detalji programa