Martin Kalamković

Martin Kalamković rođen je 1972. godine. Završio je višu pedagošku akademiju a potom i učiteljski fakultet. Tokom 9 meseci na tržištu rada prekvalifikovao se u zvanje aplikativni programer, nakon čega je završio specijalističke studije sa završnim radom na temu "Mogućnost edukacije osoba sa posebnim potrebama za rad na računarima", kao i master studije na kojima je odbranio master rad na temu "Efekti primene učenja na daljinu u školama za decu sa posebnim potrebama". Aktivni je učesnik projekta "Milanče" u SOŠO "Milan Petrović" u Novom Sadu.

» Detalji programa