Snežana Vla

Snežana Vla, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena je kao prevodilac u Upravi za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bila je članica Radne grupe oformljene u svrhu uvođenja e-učenja u MUP od samog njenog osnivanja 2012. godine i učestvovala je u izradi strateškog dokumenta, plana aktivnosti i realizaciji dva pilot projekta metodom e-učenja. Trenutno je administrator i deo tima koji koordinira aktivnosti vezane za učenje na daljinu u sedištu Uprave za obrazovanje.

Svoje petogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika za potrebe policijskog obezbeđenja, granične policije i saobraćajne policije koristi za osmišljanje kurseva prilagođenih za realizaciju putem e-učenja.

» Detalji programa