Zvonko Gašparović

Nastavnik grupe elektrotehničkih predmeta u ETŠ ''Mihajlo Pupin'' u Novom Sadu. Višegodišnji korisnik Moodle platforme. Pristalica elektronskog učenja.

» Detalji programa