Biljana Radović

Psihološkinja u Gimnaziji "20. oktobar" u Bačkoj Palanci. Autorka i voditeljka akreditovanih seminara i projekata iz oblasti komunikacije, elektronskog učenja, zaštite od nasilja i dr. Angažovana u oblasti inkluzivnog obrazovanja, članica Interresorne komisije. 

» Detalji programa