Mirjana Kokerić

Autor i realizator e-seminara za obuku nastavnika, na Moodle platformi. 
Autor i realizator učeničkih projekata nagrađivanih na nacionalnom i Evropskom nivou.
Autor projekata podržanih od Centra za promociju nauke i RC Smederevo. 
Nagrađivana  na konkursu Digitalni čas.
Autor radova koji se nalaze u zbornicima radova. 
Član Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.
Razvija program Koučing u nastavi kroz projekte: Prevencija konfliktnih situacija, Emocionalno napredovanje, Matematički koučing i Saradničko učenje.


» Detalji programa