Uglješa Marjanović

Uglješa Marjanović je studije inženjerskog menadžmenta završio 2004. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Studije master poslovne administracije završio je 2007. godine na Blumsburg Univerzitetu u Pensilvaniji, SAD. Magistrirao 2011. a doktorirao 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno radi kao docent na Fakultetu tehničkih nauka. Autor je preko 50 naučnih i stručnih radova, objavljenih u vodećim domaćim i inostranim časopisima i naučno-stručnim konferencijama, kao i 1 knjige. Trenutno je angažovan kao rukovodilac Laboratorije za učenje na daljinu na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Bio je član stručnog tima za podršku učešća Republike Srbije u tematskoj radnoj grupi "Digitalno i onlajn učenje i razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije" u okviru Otvorenog metoda koordinacije u oblasti obrazovanja i obuke Evropske unije.

» Detalji programa