Danijela Ljubojević

Danijela Ljubojević predaje Engleski jezik na Univerzitetu Metropolitan i doktorirala je na metodici nastave stranih jezika primenom sistema za upravljanje učenjem (Moodle). Autor je dvadesetak radova iz oblasti elektronskog učenja.

Savetnik - stručni saradnik u Školskoj upravi Beograd.

https://rs.linkedin.com/in/ljubojevic-danijela

» Detalji programa