VR i AR u STEM nastavi na Scientix Moodle

Korišćenje virtuelne i proširene stvarnosti u nastavi je još uvek nedeovoljno zastupljeno i pored velikih potencijala koje može imati. U okviru izlaganja biće predstavljen kurs sa Scientix Moodle portala koji se bavi upravo ovom temom. Osim primera alata i njihove primene u nastavi STEM predmeta biće predstavljena i njihova integracija sa Moodle platformom.

» Detalji programa