Tijana Augustinov

Profesor informatike u OŠ "uk Karadžić" i TŠ "9. maj" u Bačkoj Palanci. Rezultati na takmičenjima iz informatike:

  • 3. mesto u državi i Evropi na takmičenju Siemens Join Multimedia 2003,
  • 2. mesto u republici na takmičenju Filmić 2013,
  • 1. mesto na republičkom takmičenju Sajt za bezbedan Internet,
  • 2. mesto u republici na takmičenju programske aplikacije.
Autor je priručnika Osnove SketchUp-a, koautor udžbenika iz Informatike za Republiku Srpsku (2002.-2014.), koautor udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, autor školskog sajta vukaros.edu.rs, Moodle platforme vukaros.edu.rs/eucenje.

» Detalji programa