Nikolče Šulevski

Dr Nikolče Šulevski je predssednik udruženja Moodle Macedonia. Radi kao profesor nemačkog jezika i aktivno koristi Moodle na više obrazovnih institucije u Bitolju, Makedonija. Doktorirao je na temi "Prihvatanje nemačkog kao stranog jezika uz pomoć platforme MUDL i drugog softvera".

» Detalji programa