O predavačima i njihovim izlaganjima


D

Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović trenutno radi u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao analitičar obrazovne politike. Magistrirala je iz oblasti elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu i objavila preko 20 naučnih radova iz ove oblasti.

Autor je razvojnog programa za uvođenje elektronskog učenja na univerzitetima koji trajao od 2005 do 2010. godine i koji je finansirala Austrijska agencija za razvoj. 


Darko Grabar

Darko Grabar radi kao voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda na Fakultetu organizacije i informatike. Glavni poslovi kojima se bavi kao voditelj centra su: vođenje FOI centra za e-učenje, pružanje IT podrške odvijanju redovnih aktivnosti na Fakultetu te saradnja na razvojnim i istraživačkim projektima Fakulteta. Član je poverenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kojeg je učestvovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio tehničku implementaciju e-učenja na Fakultetu. Održavanjem i razvojem za sistem Moodle bavi se od 2005. godine. Aktivno je uključen u Open Source zajednicu te je član Upravnog odbora Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet - HrOpen.


Darko Miletić

Od kada je prvi put video kučni računar Darko je odmah znao da je to njegov budući posao. Ta posvećenost i sticaj okolnosti ga je dovela u situaciju da bude član redakcije časopisa "Personalni Računari" u Beogradu gde je uređivao redovnu rubriku o Microsoft Officeu. U isto vreme je studirao mašinstvo ali je ubrzo shvatio da je programiranje interesantnije od proizvodnih postrojenja.

Godine 2004. seli se u Argentinu i ubrzo počinje da radi na raznim projektima vezanim za e-learning. Od 2008 isključivo se bavi Moodleom. Radio je za sledeće firme (Moodle partneri):

Trenutno radi za kompaniju Moodlerooms koja je najznačajniji Moodle partner kao business analyst/lead developer tima za razvoj specifičnih proširenja za Moodle po zahtevu klijenata. 

Februara 2011. godine objavio je knjigu "Moodle Security" za britansku izdavačku kuću Packt Publishing.

Trenutno vodi razvoj podrške za Common Cartridge u okviru Moodlea. Za detalje pogledati: http://tracker.moodle.org/browse/MDL/component/11735


Dragan Janković

Dragan Janković je stalno zaposlen na Elektronskom fakultetu u Nišu i trenutno je njegov Dekan. U svojoj karijeri, pored poslova edukatora radio je i na mnogobrojnim, kako domaćim tako i stranim projektima. Takođe je radio za kompanije Siemens, Infinion i Microsoft kao konsultant.

U proteklih sedam godina intenzivno radi na programima edukacije nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola u okviru zajedničkog programa kompanije Microsoft i Elektronskog fakulteta u Nišu "Partner u učenju" (www.pil-vb.net). Kroz program je do sada , upotrebom elektronskog učenja, uspešno obučeno više od šest hiljada prosvetnih radnika.


Dušan Vučković

Dušan Vučković je stalno zaposlen kao šef računsko informacionog centra Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored toga angažovan je i kao stručni konsultant kompanija Microsoft Software d.o.o. Srbija i Crna Gora, kao i gDev LLz Versata inc.

U poslednjih sedam godina radi kao organizator i autor programa obuke nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola preko interneta u saradnji sa kompanijom Microsoft. Do sada je kroz taj program obučeno preko 5000 polaznika.


I

Igor Balaban

Igor Balaban radi kao viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike. Doktorirao je 2011. godine na temu "Razvoj modela uspješnosti ePortfolio sustava". Održao je nekoliko pozvanih predavanja i seminara na temu ePortfolija. Sproveo je proces implementacije i korišćenja ePortfolija u nastavi na FOI. Autor je nekoliko poglavlja o ePortfoliju u stranim knjigama, autor je preko 20 naučnih radova i 5 stručnih radova. Član je poverenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kog je učestvovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio organizacionu implementaciju e-učenja na Fakultetu. Izradio je ePortfolio za planiranje profesionalnog razvoja radnika FOI-a. Nedavno je postao voditelj odobrenog projekta LLP - KA3 - ICT Networks: "Europortfolio: a European Network of Eportfolio Experts and Practitioners" koji kreće s radom 2013. godine, a uključuje 8 partnerskih univerziteta i organizacija iz Evrope i Amerike, te preko 50 pridruženih partnera iz Evrope.


Ivana Bosnić

Ivana Bosnić radi kao istraživač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gde pohađa i doktorske studije računarstva. Zainteresovana je za otvorene obrazovne tehnologije, sadržaje i njihovu ponovnu upotrebu, sisteme za upravljanje učenjem, te primenu e-obrazovanja u nastavi programskog inženjerstva.

Vodi ekspertsku grupu za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj u Hrvatskoj udruzi za otvorene sustave i Internet - HrOpen. Autor je prvog priručnika za Moodle na hrvatskom jeziku, vodi radionice o e-obrazovanju, obrazovnim sadržajima i sistemima za upravljanje učenjem, a aktivno učestvuje i u prevodu sistema Moodle na hrvatski jezik.


J

Jasmin Klindžić

Jasmin Klindžić rođen je 1976. godine u Slavonskom Brodu. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu kao sistem inženjer od 2003. godine. Od iste godine kao deo tima u sklopu projekta OIZEOO pod vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić bavio se odabirom, implementacijom i testiranjem raznorodnih VLE rešenja. Kao rezultat tog projekta na nivou Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu je u jesen 2004. godine implementiran VLE Omega (http://omega.ffzg.hr), jedna od najvećih Moodle instalacija u Hrvatskoj (po broju korisnika i broju kurseva).

Vođa je projekta prevođenja Moodle interfejsa na hrvatski jezik i administrator Moodle jezičkog paketa za hrvatski jezik od 2004. godine. Uz pružanje podrške krajnjim korisnicima VLE Omega, kreira i drži kurseve o upotrebi otvorenih tehnologija u obrazovnom okruženju i učenju na daljinu. Gostujući je predavač na CARNet Elearning akademiji (ELA). Član je HrOpenove ekspertske grupe za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj.


K

Kristijan Zimmer

mr Kristijan Zimmer, dipl. ing je rukovodilac Centra informacijske podrške na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Univerziteta u Zagrebu, gde je zadužen za upravljanje IT infrastrukturom i podrškom za gotovo 500 zaposlenih i više od 4000 studenata.

Od 2010. godine član je izvršnog odbora OpenForum Europe u Bruxellesu. Član je Povjerenstva za e-učenje Univerziteta u Zagrebu i Odbora za celoživotno obrazovanje i e-učenje Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Član je EDEN-a - Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

Na njegovom prethodnom položaju na FER-u bio je odgovoran za uspostavljanje FER-ove infrastrukture za e-učenje. Kao savetnik učestvovao je u uspostavljanju CARNet-ove E-learning akademije (ELA) u saradnji sa Univerzitetom Britanske Kolumbije iz Vankuvera i vodio je Referalni centar za odabir courseware alata.

Održavao je radionice i seminare o Web aplikacijama i dizajnu, e-učenju, sistemima za upravljanje sadržajem (CMS), sistemima za upravljanje učenjem (LMS), programskom jeziku PHP, vizualizaciji procesa, VoIP-u, m-commerceu i streaming multimediji.

Član je programskih odbora nekoliko godišnjih IT konferencija, uključujući Dane otvorenih računarskih sustava (DORS) i Hrvatsku konvenciju korisnika Linuxa (CLUC).


M

Marina Petrović

Marina Petrović je profesor informatike; ima specijalizaciju iz metodike nastave informatike i master diplomu za eLearning. Trenutno je na doktorskim studijama, smer Metodika nastave informatike, na PMF-u u Novom Sadu. Instrukcionim dizajnom i Moodleom se bavi od 2008.

Radila je u gimnaziji, srednjoj stručnoj i osnovnoj školi od 1999. godine. Od 2010. do danas radi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Somboru, na katedri za informatiku i medije i uči mnoge profile studenata ICT znanjima i veštinama kroz različite nastavne predmete. Stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju bavi se od 2004. Autor, koautor , realizator i koordinator je desetak akreditovanih programa za stručno usavršavanje (od 2008. samostalno sa svojom Agencijom za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad).

Organizovala je niz seminara, konferencija, informatičkih takmičenja i projekata u Republici Srbiji. Jedan je od autora nacionalnog kurikuluma za izborni predmet u osnovnoj školi, Informatika i računarstvo, za 5, 6,7 i 8. razred. Koautor je dva udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje (oblast informatika) za 5. i 8 razred osnovne škole, u izdanju Zavoda za udžbenike Beograd.


Marjan Milošević

Marjan Milošević je profesor tehnike i informatike, magistar tehničkih nauka. Administrator je Moodlea na TF Čačak. Njegova interesovanja obuhvataju e-learning, dokimologiju, računarske mreže, sigurnost podataka.


Martin Kalamković

Martin Kalamković rođen je 1972. godine. Završio je višu pedagošku akademiju a potom i učiteljski fakultet. Tokom 9 meseci na tržištu rada prekvalifikovao se u zvanje aplikativni programer, nakon čega je završio specijalističke studije sa završnim radom na temu "Mogućnost edukacije osoba sa posebnim potrebama za rad na računarima", kao i master studije na kojima je odbranio master rad na temu "Efekti primene učenja na daljinu u školama za decu sa posebnim potrebama". Aktivni je učesnik projekta "Milanče" u SOŠO "Milan Petrović" u Novom Sadu.


Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič"). Od 1999. kada je održao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima, prevashodno pedagoških aspekata i praksom eUčenja. Autor je nekoliko projekata iz oblasti (medicinske) onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja.

Prvi onlajn kurs na Moodleu održao sada već daleke 2004/05. Pokretač je Moodle mreže Srbije (MM:S) i jedan od članova tima za lokalizaciju Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

Koautor i rukovodilac preko 50 seminara i radionica o eUčenju. Konsultant na večem broju eLearning projekata WUS Austria i EU. Član međunarodnih udruženja EIfEL (European Institute for eLearning), AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, eLearning Task Force Serbia, kao i Obrazovnog foruma. Sertifikovani eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.


Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu i autor projekta "Milanče". Intenzivno se bavi inkluzivnim obrazovanjem i elektronskim učenjem. Napisala je priručnik "Škola na kvadrat – model povezivanja specijalnih i redovnih škola" koji je objavila Britanska ambasada u Beogradu 2010. godine, priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju 2008. godine, kao i niz stručnih radova u ovoj oblasti.


N

Nađa Soldatić

Diplomirani kompjuterski inženjer (Megatrend Univerzitet), zaposlena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2009. godine kao sistem administrator i koordinator Moodle platforme. Aktivni član u osnivanju Centra za elektronsko učenje na Univerzitetu u Beogradu.

Trenutno je student master akademskih studija na Filološkom fakultetu. 


Nevena Ivković

Nevena Ivković je tehničar za asistivnu tehnologiju u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu. Bila je učesnica više konferencija, tribina i savetovanja vezanih za e-inkluziju.


R

Ranka Stanković

Doc. dr Ranka Stanković, dipl.mat. radi na Katedri za primenjenu matematiku, Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predaje Informatiku I i II, Baze podataka, Geostatisiku, GIS tehnologije i Informacione sisteme. Bavi se računarskom lingvistikom i geoinformatikom. Šef je Računarskog centra Rudarskog odseka.

Učestvuje na više međunarodnih i domaćih projekata vezanih za računarsku lingvistiku i elektronski podržano učenje, među kojima je i INTELIS - Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, naučno-istraživački projekat III47003 u okviru Programa tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.


S

Simonida Vukobrat

Simonida Vukobrat je nastavnica psihologije u 15. beogradskoj gimnaziji i moderator akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike".


Snežana Marković

Snežana Marković je nastavnica računarstva i informatike Šeste beogradske gimnazije, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", pokretač sajta e-pismen.rs, učesnik mnogih događaja koji se odnose na popularizaciju upotrebe IKT-a u nastavi, a posebno elektronskog učenja.


Snežana Vla

Snežana Vla, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena je kao prevodilac u Upravi za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bila je članica Radne grupe oformljene u svrhu uvođenja e-učenja u MUP od samog njenog osnivanja 2012. godine i učestvovala je u izradi strateškog dokumenta, plana aktivnosti i realizaciji dva pilot projekta metodom e-učenja. Trenutno je administrator i deo tima koji koordinira aktivnosti vezane za učenje na daljinu u sedištu Uprave za obrazovanje.

Svoje petogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika za potrebe policijskog obezbeđenja, granične policije i saobraćajne policije koristi za osmišljanje kurseva prilagođenih za realizaciju putem e-učenja.


T

Tiron Andrić

Nakon završene srednje elektrotehničke škole Tiron Andrić odlazi u Hrvatsku i radi kao prevodilac za engleski jezik. Nakon toga upisuje Višu tehničku školu u Novom Sadu, smer zaštita životne sredine i među prvima završava taj inženjerski smer. Nakon toga zapošljava se u OEBS-u gde i danas radi.

U proteklih 10 godina u OEBS-u radi isključivo na projektima reforme sistema obrazovanja i obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde je stekao golemo iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih. U proteklih godinu dana intenzivno radi na projektu uvođenja e-učenja u MUP.


V

Vesna Poleksić

Vesna Poleksić je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta. Predaje Zoologiju i još jedan broj predmeta iz uže naučne oblasti Primenjena zoologija i ribarstvo, na svim nivoima studija. Koristi Moodle za blended nastavu u kojoj pokušava da se drži principa aktivnog učenja/nastave.


Vitomir Radosavljević

Vitomir Radosavljević je rođen u Beogradu 1979. godine. Po završetku srednjeg obrazovanja upisuje Elektrotehnički fakultet u Beogradu gde i diplomira 2005. godine na smeru telekomunikacije i stiče zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Posle diplomiranja počinje da radi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta.

Godine 2006. prelazi da radi u Institut za izradu novčanica i kovanog novca u Topčideru, a od 2007. radi na Visokoj ICT školi u Beogradu gde je angažovan kao asistent u nastavi na predmetima Kompresije, Digitalne telekomunikacije, Aplikativni softver, Multimedijalne telekomunikacije, Multimedijalna produkcija i drugi.

Od 2011. godine angažovan je na različitim projektima elektronskog učenja. Moderator je i autor brojnih kurseva za učenje na daljinu. Saradnik je na obrazovnim portalima, od kojih treba istaći www.eplusucenje.com i www.e-studije.com.


Vladan Al. Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike i informatike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", član tima e-pismen.rs i prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik.


Ž

Živana Komlenov

Živana Komlenov radi kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke), gde je trenutno i student doktorskih studija.

Angažovana je kako u nastavi tako i na nekoliko istraživačkih i obrazovnih projekata. Aktivno učestvuje u izradi univerzitetskih elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, administrira fakultetski Moodle sajt, te predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik.

U više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.