Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima

Sve kategorije

ORGANIZATOR

Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović trenutno radi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao analitičar obrazovne politike. Doktorirala je iz oblasti elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu i objavila preko 20 naučnih radova iz ove oblasti.

Autor je razvojnog programa za uvođenje elektronskog učenja na univerzitetima koji trajao od 2005 do 2010. godine i koji je finansirala Austrijska agencija za razvoj.


Dragan Janković

Dragan Janković je stalno zaposlen na Elektronskom fakultetu u Nišu i trenutno je njegov dekan. U svojoj karijeri, pored poslova edukatora radio je i na mnogobrojnim, kako domaćim tako i stranim projektima. Takođe je radio za kompanije Siemens, Infinion i Microsoft kao konsultant.

U proteklih sedam godina intenzivno radi na programima edukacije nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola u okviru zajedničkog programa kompanije Microsoft i Elektronskog fakulteta u Nišu "Partner u učenju" (www.pil-vb.net). Kroz program je do sada , upotrebom elektronskog učenja, uspešno obučeno više od šest hiljada prosvetnih radnika.


Dušan Vučković

Dušan Vučković je stalno zaposlen kao šef računsko informacionog centra Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored toga angažovan je i kao stručni konsultant kompanija Microsoft Software d.o.o. Srbija i Crna Gora, kao i gDev LLz Versata inc.

U poslednjih sedam godina radi kao organizator i autor programa obuke nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola preko interneta u saradnji sa kompanijom Microsoft. Do sada je kroz taj program obučeno preko 5000 polaznika.


Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič"). Od 1999. kada je održao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima, prevashodno pedagoških aspekata i praksom eUčenja. Autor je nekoliko projekata iz oblasti (medicinske) onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja.

Prvi onlajn kurs na Moodleu održao sada već daleke 2004/05. Pokretač je Moodle mreže Srbije (MM:S) i jedan od članova tima za lokalizaciju Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

Koautor i rukovodilac preko 50 seminara i radionica o eUčenju. Konsultant na večem broju eLearning projekata WUS Austria i EU. Član međunarodnih udruženja EIfEL (European Institute for eLearning), AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, eLearning Task Force Serbia, kao i Obrazovnog foruma. Sertifikovani eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.


Živana Komlenov Mudrinski

Moodle administrator na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.

Lična stranica: http://people.pmf.uns.ac.rs/~komlenov/


PREDAVAČ

Aleksandar Ludoški

Aleksandar Ludoški rođen je 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je 1997. godine na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, obrazovni profil profesor informatike, sa diplomskim radom "Ekspertni sistemi u nastavi i učenju". U periodu od 1999-2004 radio je kao nastavnik informatike i računarstva u OŠ "Dr Aleksandar Sabovljev“ u Ečki, potom od 2005-2006 kao sistem administrator u TP "Banat" u Zrenjaninu, a od 2008. godine radi kao nastavnik informatike i matematike u OŠ "Dr Boško Vrebalov“ u Melencima.


Bojan Lazarević

Bojan Lazarević je professor i upravnik Katedre za obrazovnu tehnologiju na Mount Saint Mary College – Njujork. U protekle dve godine dr Lazarević je držao različite kurseve iz oblasti savremenih tehnologija, medija i nastavne tehnologije. Pre dolaska na Mount Saint Mary College radio je četiri godine (2007 – 2011) kao predavač na University of Nebraska – Department of Teaching, Learning and Teachers Education. Od 2000. do 2007. godine bio je zaposlen kao asistent na Katedri za pedagogiju i andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Poslednju knjigu Being a Teacher in Online Instruction: Promoting Teaching Presence through Video Technology objavio je 2011. godine, a trenutno privodi kraju pisanje narednog izdanja sa radnim nazivom: Presentation Media for Online and Classroom Teaching. Za akademske zasluge i doprinos u širenju multikulturalizma, proglašen je počasnim građaninom glavnog grada Nebraske – City of Lincoln.


Danijela Đukić-Ćosić

Danijela Đukić-Ćosić je docent na Katedri za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođena je 1976. godine. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, od kada radi na Katedri za toksikologiju, gde učestvuje u izvođenju nastave, kao i u stručnom i naučnom radu. Bavi se izučavanjima otrova, prvenstveno toksikologijom metala, mehanizmima toksičnosti, profilaksom i terapijom trovanja, psihoaktivnim supstancama, ekotoksikologijom i procenom rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Doktorsku disertaciju na temu mehanizama toksičnosti kadmijuma, kao i mogućnostima primene magnezijuma u profilaksi i terapiji trovanja ovim metalom, odbranila je 2011. godine. Do sada je objavila preko 80 naučnih i stručnih publikacija. Autor je pomoćnog udžbenika "Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom, priručnik za praktičnu nastavu". Takođe, autor je i kursa Toksikološka hemija-e-učenje za praktičnu nastavu školske 2008/2009. godine. Aktivno učestvuje u projektima koje finansiraju različite institucije, privreda i udruženja.


Dragan Janković

Dragan Janković je stalno zaposlen na Elektronskom fakultetu u Nišu i trenutno je njegov dekan. U svojoj karijeri, pored poslova edukatora radio je i na mnogobrojnim, kako domaćim tako i stranim projektima. Takođe je radio za kompanije Siemens, Infinion i Microsoft kao konsultant.

U proteklih sedam godina intenzivno radi na programima edukacije nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola u okviru zajedničkog programa kompanije Microsoft i Elektronskog fakulteta u Nišu "Partner u učenju" (www.pil-vb.net). Kroz program je do sada , upotrebom elektronskog učenja, uspešno obučeno više od šest hiljada prosvetnih radnika.


Dušan Vučković

Dušan Vučković je stalno zaposlen kao šef računsko informacionog centra Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored toga angažovan je i kao stručni konsultant kompanija Microsoft Software d.o.o. Srbija i Crna Gora, kao i gDev LLz Versata inc.

U poslednjih sedam godina radi kao organizator i autor programa obuke nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola preko interneta u saradnji sa kompanijom Microsoft. Do sada je kroz taj program obučeno preko 5000 polaznika.


Gordana Ćeranić

Gordana Ćeranić je nastavnik matematike i računarstva i informatike u Šestoj beogradskoj gimnaziji. U prosveti radi već 15 godina. Rad koji predstavlja na ovom skupu je dobio pohvalu na konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja "Saznali primenili".


Jugoslava Lulić

Jugoslava Lulić - nastavnica srpskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi "9. maj" u Bačkoj Palanci, E-learning course designer (ELA, CARnet, Zagreb, 2010), autor i voditelj akreditovanih elektronskih seminara, autor projekata u oblasti IKT od kojih su neki nagrađivani na republičkom i evropskom nivou.
ePortfolio: https://mahara.org/user/juga


Katarina Aleksić

Pobednik evropskog takmičenja eSkills for Jobs 2015 u kategoriji Outstanding use of ICT for Teaching. Dobitnik je druge nagrade na konkursu "Digitalni čas 2011" i treće nagrade na konkursu "Digitalni čas 2015", Microsoft inovativni nastavnik ekspert za 2015. godinu, dobitnik prve nagrade na konkursu "Kreativna škola" u kategoriji od V do VIII razreda osnovne škole sa nastavnim projektom "Graditeljke Beograda u web 2.0 okruženju" 2014. godine.

Član je Ekspertskog tima za podršku učešća Republike Srbije u tematskoj radnoj grupi "Digitalno i onlajn učenje i razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na IKT“ u okviru Otvorenog metoda koordinacije u oblasti obrazovanja i obuke Evropske unije. Takođe je član Radne grupe za podršku unapređivanju obrazovanja primenom informaciono-komunikacione tehnologije u MPNTR.

Autor je brojnih radova u Bazama znanja konkursa "Kreativna škola" i "Saznali na seminaru i primenili u praksi", kao i obuka za nastavnike u oblasti IKT-a.

ePortfolio: https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/


Katarina Milanović

Posle diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Katarina Milanović radila je kao nastavnik u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu 8 godina, nakon čega prelazi u Microsoft Software d.o.o. gde radi do danas.

Primenu IKT-a u nastavi osnovnih i srednjih škola imala je priliku da sagleda iz različitih aspekata: kao nastavnik koji direktno primenjuje IKT u nastavi, kao menadžer projekta primene, kao spoljni saradnik, kao kreator e-kurseva, kao moderator kurseva, kao novinar... Učestvuje već više godina u kreiranju kurseva za stručno usavršavanje nastavnika koji se realizuju na Moodle platformi.


Katarina Veljković

Nastavnik matematike i informatika u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Realizator i autor akreditovanih seminara i onlajn kurseva za nastavnike i učenike, autor više projekata od kojih su neki i nagrađivani ("Programming the LEGO NXT robot in Microsoft Robotics Studio" - prvo mesto na Microsoft European Innovative Education Forum 2007), saradnik PIL Srbija kao nastavnik trener i voditelj elektronskih kurseva.

Portfolio: https://mahara.org/user/katarinav


Marina Petrović

Marina Petrović je profesor informatike; ima specijalizaciju iz metodike nastave informatike i master diplomu za eLearning. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija, smer Metodika nastave informatike, na PMF-u u Novom Sadu.

Instrukcionim dizajnom i Moodle-om se bavi od 2008. Radila je u gimnaziji, srednjoj stručnoj i osnovnoj školi od 1999. godine. Od 2010. do danas radi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Somboru, na katedri za informatiku i medije i uči mnoge profile studenata ICT znanjima i veštinama kroz različite nastavne predmete. Stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju bavi se od 2004.

Autor, koautor , realizator i koordinator je desetak akreditovanih programa za stručno usavršavanje (od 2008. samostalno sa svojom Agencijom za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad, a od 2014. Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd). Organizovala je niz seminara, konferencija, informatičkih takmičenja i projekata u Republici Srbiji.  Jedan je od autora nacionalnog kurikuluma za izborni predmet u osnovnoj školi, Informatika i računarstvo, za 5,6,7. i 8. razred. Koautor je dva udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje (oblast Informatika) za 5. i 8. razred osnovne škole, u izdanju Zavoda za udžbenike Beograd.


Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič"). Od 1999. kada je održao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima, prevashodno pedagoških aspekata i praksom eUčenja. Autor je nekoliko projekata iz oblasti (medicinske) onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja.

Prvi onlajn kurs na Moodleu održao sada već daleke 2004/05. Pokretač je Moodle mreže Srbije (MM:S) i jedan od članova tima za lokalizaciju Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

Koautor i rukovodilac preko 50 seminara i radionica o eUčenju. Konsultant na večem broju eLearning projekata WUS Austria i EU. Član međunarodnih udruženja EIfEL (European Institute for eLearning), AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, eLearning Task Force Serbia, kao i Obrazovnog foruma. Sertifikovani eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.


Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu i autor projekta "Milanče". Intenzivno se bavi inkluzivnim obrazovanjem i elektronskim učenjem. Napisala je priručnik "Škola na kvadrat – model povezivanja specijalnih i redovnih škola" koji je objavila Britanska ambasada u Beogradu 2010. godine, priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju 2008. godine, kao i niz stručnih radova u ovoj oblasti.


Mišo Marković

Direktor OŠ "Petar Leković", Požega


Nada Stojičević

Rođena 1971. godine u Nišu gde je završila Elektronski fakultet. Trenutno živi i radi u Pančevu. Profesor je stručnih predmeta u elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla". Majka je jedne velike devojčice i jednog malog dečaka.


Natalija Diković

Nastavnik TIO u OŠ "Petar Leković", Požega

ePortfolio: https://sites.google.com/site/natalijaeportfolio/


Nikola Čvorović

Nikola Čvorović je od početka deo tima u kompaniji Mozzart, prvo kao bookmaker, a zatim kao menedžer teleteksta, produkt menadžer i sada kao menadžer trening centara na svim tržištima poslovanja. U kompaniji sa veoma brzim rastom i razvojem u regionu, implementira i razvija nove metodologije učenja. Moodle je uveo prvo kao način brže provere znanja postojećih radnika na određenom radnom mestu i sada dalje razvija njegovu primenu u obuci kadrova i edukaciji svih zaposlenih.

Kroz stalne obuke i seminare kojima prisustvuje odličan je predstavnik kompanije koja u regionu zapošljava oko 3500 zaposlenih i ide u korak sa svetskim standardima dok neke od njih i sam postavlja.


Slavoljub Mitić

Slavoljub Mitić je nastavnik fizike u Gimnaziji "Svetozar Marković" i OŠ "Bubanjski heroji" u Nišu, Moodle administrator, predavač, moderator i član Udruženja fizičara Omega.


Snežana Marković

Diplomirani matematičar, nastavnica računarstva i informatike, autor ili instrukcioni dizajner više onlajn programa stručnog usavršavanja, već 12 godina koristi Mudl u nastavi. Kao pomoćnica ministra prosvete, koristeći Mudl, rukovodila je radnom grupom za kreiranje novih nastavnih programa.

https://www.linkedin.com/in/snezana-markovic-epismen/


Snežana Vla

Trener za obuku trenera u Centru za osnovnu policijsku obuku Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Po struci profesor engleskog jezika i književnosti, Snežana je počela da se zanima za Moodle 2010. godine, na samom početku uvođenja e-učenja kao jedne od metoda obuke u MUP-u. Bila je deo timova koji su se bavili planiranjem i realizacijom aktivnosti sa tim ciljem, kao i sačinjavanjem i sprovođenem e-kurseva za policiju kao što su Veština komunikacije, Engleski jezik u službenoj komunikaciji, Kurs za kreatore nastave, itd. Trenutno je i jedna od administratora i koordinatora aktivnosti iz oblasti e-učenja u MUP-u RS.


Tijana Augustinov

Tijana Augustinov je profesor informatike u OŠ "Vuk Karadžić" i TŠ "9. maj" u Bačkoj Palanci. Rezultati na takmičenjima iz informatike: 3. mesto u državi i Evropi na takmičenju Siemens Join Multimedia 2003, 2. mesto u republici na takmičenju Filmić 2013, 1. mesto na republičkom takmičenju Sajt za bezbedan Internet, 2. mesto u republici na takmičenju programske aplikacije. Autor je priručnika Osnove SketchUp-a, koautor udžbenika iz Informatike za Republiku Srpsku (2002-2014), koautor udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, autor školskog sajta vukaros.edu.rs, Moodle platforme vukaros.edu.rs/eucenje.


Tiron Andrić

Inžinjer zaštite životne sredine koji trenutno vredno uči i vežba za web developer-a i piše blog o tome kako izgleda vratiti se programiranju posle 20 godina: www.tiron.in.rs


Vladan Al. Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju i u gimnaziji u Aleksincu, Moodle administrator, predavač, moderator, član Udruženja fizičara Omega, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", član tima e-pismen.rs i prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik.


Živana Komlenov Mudrinski

Moodle administrator na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.

Lična stranica: http://people.pmf.uns.ac.rs/~komlenov/


Zoran Milojević

Direktor Obrazovno kreativnog centra iz Bora i nastavnik informatike u srednjoj školi. Administrator na Moodle sistemima odnosno seminarima za nastavnike iz Srbije i Crne Gore. Više o Zoranu na:

http://www.skolskidnevnik.net

https://milojeviczoran.wordpress.com


PREDAVANJE/PREZENTACIJA

3 u 1 ActivePresenter

3 u 1 ActivePresenter je softver koji je u osnovi zamišljen kao snimač ekrana sa mogućnošću eksportovanja u različite formate. Osim snimanja ekrana, materijali se mogu kreirati I uvoženjem audio I video zapisa, slajdova i slika u projekat. Postoji i mogućnost kreiranja testova ili kvizova i to tako da se npr. u okviru istog projekta mogu se naći video zapis iza kojeg sledi kviz ili ppt slajd(ovi). Svaki deo se posebno edituje, adaptira dodavanjem komentara ili uputstava kao I navigacije u vidu dugmadi.

Ono što ovaj softver izdvaja od ostalih iz ove grupe jeste mogućnost eksportovanja u vidu SCORM paketa (SCORM 1.2, SCORM2004). Interaktivnost ActivePresentera učvršćuje Moodle korišćen u sprezi s njim na vodećem mestu među LMS-ovima.


Čas aktivne nastave na Moodleu

Izlaganje će pokazati kako je moguće iskoristiti dostupne alate Moodlea za organizaciju i realizaciju časova aktivne nastave.
U okviru seminara “Multimedija kao pokretač aktivnog učenja”, koji se odvija od 2008. godine u učionici, a od 2010. godine online, na Moodleu, prva tema (od ukupno 7) je posvećena odnosu Aktivnog učenja i multimedije. Učesnici seminara, u okviru prve teme, prolaze kroz tačno definisanih 7 koraka, od kojih se sastoji čas aktivne nastave.

Cilj seminara je podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja, njihovo aktivnije učešće u vaspitno-obrazovnom procesu uz primenu multimedijalnih sredstava.
Cilj časa je da nastavnike-učesnike seminara, stavimo u ulogu učenika u aktivnoj nastavi tako da mogu sa učeničkog aspekta sagledati prednosti i nedostatke ovakvog načina učenja, kao i u kojoj meri multimedija može da doprinese uspehu ovakvog časa.


Dodaci za Moodle - Ko(ji)? Zašto? Kako?

Kritrerujim za izbor nestandardnih dodataka za Moodle.

Demonstracija: grafilčke teme i alternativni formati kurseva.


Primena e-učenja u gimnaziji

Primena Moodlea u nastavi za obuku učenika za Microsoft Word. U rad je bilo uključeno 8 odeljenja prvog razreda gimnazije. Njihovo učenje predstavljalo je kombinaciju klasičnog i online učenja. Učenicima je omogućeno grupno i individualno učenje kroz lekcije, vežbe i domaće zadatke, vršnjačko učenje, konsultacije na forumu radi razjašnjavanja svih nejasnoća kao i provera praktične primene stečenog znanja preko izrade završnog rada.


Primena i evaluacija e-učenja za proveru znanja pre ispita

U ovom primeru dobre prakse je praktično iskustvo primene e-učenja u pripremi ispita za izborni predmet "Procena rizika po zdravlje ljudi" koji se realizuje na Katedri za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studentima je deset dana pre zakazanog termina ispita data mogućnost da koriste e-učenje za vežbanje zadataka iz pojedinih nastavnih jedinica i proveru znanja. Ovakvim vidom e-učenja želelo se studente iz pasivne postaviti u aktivnu ulogu. Praćena je zainteresovanost studenata za ovakav vid učenja, njihova aktivnost i postignut rezultat.

Po završetku ispitnog roka sprovedena je samoevaluacija popunjavanjem anketnog upitnika od strane studenata. Obrađeni podaci pokazuju da je primena e-učenja neposredno pre ispita u značajnoj meri koristila studentima. Većina studenata smatra da im je e-učenje olakšalo i ubrzalo usvajanje određenih nastavnih jedinica, a skoro svi od anketiranih studenata su se složili da će ovakav vid učenja doprineti i boljem rezultatu na ispitu.


Pripremna nastava iz matematike - matura

U izlaganju će biti opisan adaptiran nastavni sadržaj pripremne nastave iz matematike u Moodle okruženju pomoću statičkih i interaktivnih nastavnih materijala dostupnih za kreiranje nastavnih tema: Brojevi i operacije sa njima, Algebra i funkcije, Geometrija, Merenje i Obrada podataka.

Takođe u kratkim crtama bi bio prezentovan opis i tok istraživanja koje je sprovedeno u školi, sa učenicima koji su polagali završni ispit školske 2013/13. godine a čiji cilj je bio istražiti da li e-nastava utiče na kvalitet i efikasnost nastave i da li rad u Moodle okruženju omogućava veću motivisanost učenika za ovakav način pripreme.


Projekat Skajfi - Realizacija dodatne nastave iz fizike za učenike osnovnih škola iz cele Srbije

Realizacija dodatne nastave iz fizike za učenike osnovnih škola iz cele Srbije. Ponuđena je besplatno na Moodle platformi Udruženja fizičara Omega Niš, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i telekomunikacija i Društvom fizičara Srbije.


Škola na Webu

Kvizove i testove koje nastavnik kreira u Moodleu integriše u trodimenzinalno virtuelno okruženje Second Life, upotrebom modula Sloodle. Čvrsta integracija platformi Moodle i Second Life čini ocenjivanje zadataka u virtuelnim svetovima pristupačnijim nastavnicima.

Odgovori učenika se arhiviraju u Moodle, koji nudi praktično rešenje za dokumentovanje i ocenjivanje odgovora. Sloodle alatka na taj način može se iskoristiti za čitav niz edukativnih aktivnosti koje se koriste kod realnih kurseva. Testiranje i rešavanje postavljenih zadataka u virtuelnom svetu ima sasvim novu dimenziju jer nudi iskustvo potpuno različito od onog koje nudi klasična provera znanja.

Projekat "Virtuelna škola karijernog vođenja" za čije je potrebe izvršena integracija Moodlea i Second Lifea, osvojio je nagradu na konkursu ZUOV-a i Microsofta "Kreativna škola 2013".