Uputstvo za uplatu kotizacije

Ukoliko  niste član MMS-a a želite da učestvujete na ovogodišnjem mootu potrebno je da uplatite 3000 dinara na ime kotizacije. (Obratite pažnju i na mogućnost učlanjivanja u MMS koje je povoljnije a donosi i druge benefite.)

Uplate treba izvršiti do 30. septembra i time potvrditi učešće na skupu.

Uplate vršiti na račun MMS-a kod Komercijalne banke:

broj računa: 205-0000000204273-18

svrha uplate: kotizacija za učešće na 6. Srpskom Moodle Mootu

primalac: Moodle Mreža Srbije, Bulevar oslobođenja 82, 11040 Beograd


Poslednja izmena: Saturday, 23. July 2016, 14:29