Organizacija


Programski odbor

Živana Komlenov Mudrinski, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor

Igor Žunić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Branislav Bogojević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

i članovi programskog odbora

 

Organizator

Moodle mreža Srbije

MMS logo 


  

Domaćin skupa

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka


Tehnička podrška

RCUB - Računarski Centar Univerziteta u Beogradu

Poslednja izmena: Thursday, 6. September 2018, 14:24