Ovim putem obave[tavamo sve članove i saradnike da možete da prijavati incidente vezane sa seksualnu zlostavljanje i eksploataciju u okviru aktivnosti Moodle Mreže Srbije na e-mail adresu sze_prijava@mms.edu.rs.

Last modified: Tuesday, 7 March 2023, 11:09 PM