Programski odbor

  • Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Snežana Marković, Šesta beogradska gimnazija, Beograd
  • Dragan Janković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Organizacioni odbor

  • Dušan Vučković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
  • i članovi programskog odbora

Organizator

Moodle Mreža Srbije

Moodle Mreža Srbije

Domaćin skupa

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

            Elektronski fakultet u Nišu

Tehnička podrška

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Poslednja izmena: Sunday, 17. November 2013., 22:27