Organizacija

Programski odbor

Organizacioni odbor

  • Dušan Vučković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
  • i članovi programskog odbora

Organizator

Moodle Mreža Srbije

Moodle Mreža Srbije

Domaćin skupa

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

            Elektronski fakultet u Nišu

Tehnička podrška

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Poslednja izmena: Sunday, 17. November 2013, 22:27