Članovi udruženja 2014.

Biljana Veselinović, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza", Aleksinac

Danijela Zdravković, Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu

Darina Poljak, OŠ "Mlada pokolenja", Kovačica

Dragan Žikić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Dragana Stokić, Srednja škola, Veliko Gradište

Jelena Stojanović, Politehnika - škola za nove tehnologije

Jovan Miletić, Politehnika - škola za nove tehnologije

Milan Pašić, OŠ "Ivo Andrić", Beograd

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Beograd(predsednik UO)

Mirjana Lazor, ŠOSO "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad

Nada Stojičević, Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Pančevo

Natalija Diković, OŠ "Petar Leković", Požega

Nebojša Ranđelović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Nevena Ivković, ŠOSO "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad

Slađana Trajković, Tehnička škola "15. maj", Prokuplje

Slavica Gomilanović, OŠ "Đura Jakšić", Oreškovica

Snežana Vla, Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica

Tiron Andrić, Zrenjanin

Vesna Bjegović-Mikanović, Medicinski fakultet, Beograd

Vladan Al. Mladenović, Gimnazija Aleksinac

Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad (zamenik predsednika UO)

Članovi 2022. | Članovi 2021. | Članovi 2020. | Članovi 2019. | Članovi 2018. | Članovi 2017. |  Članovi 2016. | Članovi 2015.

Last modified: Wednesday, 25 May 2022, 2:36 PM