O istoriji LMS (VLE) sistema - Koliko je Blackboard u pravu...

Koliko je ***** u pravu kada polaže patentna prava na LMS softver?