Moodle administrator na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.

Detalji o korisniku

Podaci o kursevima

Razno

Pregled prijavljivanja na sistem

  • Poslednji pristup sajtu
    Wednesday, 21. February 2018., 11:00  (4 dan/a 15 sat/a/i)