Nastavnik biologije i botanike u Medicinskoj školi u Požarevcu. Autor prvog biološkog sajta na srpskom jeziku Bionet škole. Na njemu je elektronska nastava (Moodle) kao način pripreme učenika za polaganje prijemnog ispita iz biologije.

User details

Privacy and policies

Course details

Miscellaneous

Login activity

  • Last access to site
    Tuesday, 26 July 2016, 5:54 PM  (4 years 260 days)