Od septembra 1999. do danas zaposlen sam u Školskom centru "Nikola Tesla" u Vršcu kao profesor informatičke grupe predmeta. U zavisnosti od aktuelnih obrazovnih profila, radio sam ili radim kao predmetni nastavnik na sledećim predmetima:
* Računarske mreže i komunikacije
* Programiranje
* Računari i programiranje
* Računarstvo i informatika
* Poslovna informatika

Volonterski održavam više računarskih kabineta u školi, a hobi su mi računarske mreže i bezbednost.

User details

Privacy and policies

Course details

Miscellaneous

Login activity

  • Last access to site
    Wednesday, 23 August 2017, 12:19 AM  (2 years 289 days)